Välkommen till VA ELKRAFT AB!

Västra Aros Elkraft AB är ett Skandinaviskt ingenjörs företag med inriktning elkonstruktion och provning av främst ställverk 10-130kV.
Leverantörs oberoende, med erfarenhet av uppdrag med EON, ELLEVIO, Vattenfall och Statnett som slutkunder.
Våra tjänster är elkonstruktion, provning, konfiguration(RTU, Reläskydd, Automatiker).

VAD VI GÖR

Idrifttagning av ställverk

Vi konfigurerar och provar RTU, SCADA, reläskydd & primärapparater och säkertställer korrekt funktion, rätt utförd installation och att kontruktionen är utförd enligt kundens önskemål och specifikation.

Underhålls provning

Vi utför periodiskt underhållsprovning av reläskydd och automatiker för ställverk 10-130kV. Erfarenhet från Vattenfall, Ellevio & EON men även industri och elverk.

Elkonstruktion

Komplett elkonstruktion från system beräkningar till en färdig anläggnings dokumentation.

VÅRA TJÄNSTER

Relay protection Services

Reläskydd

View details

Remote Terminal Units

RTU

View details

Testing of primary equipment

Tjänster primär utrustning

View details

General Commissioning

Allmän provning

View details

Electrical Design Services

Elkonstruktion

View details

Referens Företag