För WTE gör vi elkonstruktion/provning(FAT/SAT) av ny station i Boden för Vattenfall/BENAB. 130kV är byggt med AIS komponenter , reläskydd system från ABB. Vår leverans omfattning: Elkonstruktion FAT relä & kontrollskåp Konfiguration och provning av reläskydd med 61850 (ABB 670, 615) Provning av primär utrustning 130/20kV