Commissioning of Karlstad Östra Mottagnings Station for EITECH

För EITECH har vi tagit idrift KÖM, med Karlstad Elnät och Ellevio som slutkunder.

Anläggningen är en 130kV GIS station med 3 linjer och två transformatorer ned till 10kV(42 fack)

Stationen är byggd med 61850 som protokoll mellan reläskydd och RTU, med GOOSE för förreglingar

Leverans omfång:

  • Elkonstruktion
  • System design
  • Konfiguration och provning av 2 stycken ABB RTU 560 med 61850
  • FAT relä & kontrollskåp
  • Konfiguration och provning av reläskydd med 61850 (ABB 670, 615)
  • Provning av primär utrustning 130/10kV station med 6 fack på 130kV och 42 fack på 10kV.
  • Spännings sättning.