Vi gör elkonstruktion främst inom ställverk för 10-130kV, med ELMASTER och FEBDOK

  • Beräkningar av hjälpkraft system
  • System konstruktion
  • Enlinje schema
  • Skydds block schema
  • Krets schema
  • Förbindnings tabeller
  • Konfiguration av reläskydd