Vi har nära sammarbete med specialister på ABB RTU 560 och Siemens AK1703 med erfarenhet av de vanligaste förekommande protokollen.

Projekt genomförda med Ellevio, EON, Karlstad Elnät.

  • 61850
  • IEC 101
  • IEC 104